DREJTORIA E PROVIMEVE TË SHTETIT

DREJTORIA E PROVIMEVE TË SHTETIT

Drejtor Z. Niko TEREZI C.V

 

PROGRAMI I PROVIMEVE TE SHTETIT


Programi Mjekësi e Përgjithshme

Programi Farmaci

Programi Stomatologji

Programi i Gjeodezisë

Programi i Veterinarisë

Programi i Fizioterapisë

Programi Infermieristikë e Përgjithshme

Programi Teknik Laboratori

Programi i Imazherisë

Programi i Logopedisë

Programi i Mamisë