Jo Duhan

A+ A A-

Articles

 

 

Programi i përbashkët për të gjitha nënprofesionet e Provimit të Shtetit në Mësuesi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Arte Figurative

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Biologji

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Biologji-kimi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Kimi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Histori

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjeografi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjeografi-Histori-Edukate

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Matematik

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Fizikë

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Matematikë-Fizikë

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Angleze

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Frënge

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Muzikë

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Edukim Fizik

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Informatik

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Matematikë-Informatike

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Shqipe dhe  Letërsi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Shkenca Sociale

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhës Italiane

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Gjermane

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë, letërsi dhe qytetrim Grek

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Arsimit Fillor

 

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.