AKP

Switch to desktop

Articles

Skemë dhe zgjidhje, Biologji bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Biologji e thelluar

Skemë vlerësimi Anglisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Anglisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Ekonomi bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Ekonomi bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Ekonomi e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Ekonomi e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi, Filozofi

Skemë vlerësimi Frengjisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Frengjisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Gjeografi bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Gjeografi bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Gjeografi e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Gjeografi e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi Gjermanisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Gjermanisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi Greqisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Greqisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Histori bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Histori bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Histori e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Histori e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi Italisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Italisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Psikologji, varianti A

Skemë vlerësimi, Psikologji, varianti B

Skemë vlerësimi, Qytetari, varianti A

Skemë vlerësimi, Qytetari, varianti B

Skemë vlerësimi, Sociologji, varianti A

Skemë vlerësimi, Sociologji, varianti B

Skemë vlerësimi, Spanjisht B2, 2015

Skemë vlerësimi, Turqisht B2, 2015

Skemë vlerësimi, Letërsi e thelluar, varianti A

Skemë dhe zgjidhje, Fizikë bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Fizikë e thelluar

Skemë dhe zgjidhje, Kimi bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Kimi e thelluar

Skemë dhe zgjidhje, Matematikë e thelluar

Skemë vlerësimi, Teknologji bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Teknologji bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Teknologji e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Teknologji e thelluar, varianti B

Last Updated on Thursday, 25 June 2015 19:40

Hits: 15877

Bazuar në nenin 28, pika 8, të Rregullores së Maturës Shtetërore 2015:

Maturanti/kandidati ka të drejtë të kërkojë fotokopjen e testit të tij pas përfundimit të të gjitha provimeve, me një kërkesë drejtuar KSHMSH-së, e cila do t’i kthejë dhe përgjigjen. Proces rivlerësimi të testit nuk do të ketë.

Ju njoftojmë se, kërkesat për fotokopje të testit të lëndëve me zgjedhje, bashkë me mandat pagesën (Fatura për arkëtim per fotokopje testi, MSH 2015), duhet të paraqiten pranë shkollës suaj (shkolla ku keni plotësuar formularin A1/A1Z), duke filluar nga data 3 korrik deri në 10 korrik 2015.

Fotokopjet e testit do të përcillen nëpërmjet DAR/ZA  në shkollat tuaja.

DAR/ZA duhet të paraqesin pranë AKP-së, kërkesat e mbledhura nga shkollat, brënda datës 13 korrik 2015.


Fatura për arkëtim për fotokopje testi, MSH 2015

Last Updated on Wednesday, 08 July 2015 08:59

Hits: 19947

Copyright AKP 2015. All rights reserved.

Top Desktop version