Jo Duhan

A+ A A-

NJOFTIM

 

Agjencia Kombëtare e Provimeve në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 24, datë 02.08.2013, “Për certifikimin e hartuesve të testeve dhe vlerësuesve në provimet kombëtare”, ka filluar fazën e dytë të procesit të certifikimit të hartuesve të fondit të pyetjeve dhe vlerësuesve të provimeve të Maturës Shtetërore. Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar pranë DAR-eve përkatëse deri më datë 16.02.2015, të cilat pastaj ia përcjellin AKP-së. Kandidatët për hartimin e testeve lëndore ose për vlerësimin në provimet e maturës shtetërore do të marrin pjesë në kursin afatshkurtër të zhvilluar nga specialistë të AKP-së dhe do t’i nënshtrohen provimit me teste të hartuara nga AKP-ja në javën e tretë të muajit mars 2014. Kandidatët që përfundojnë me sukses provimin do të pajisen me certifikatën përkatëse.

Last Updated on Wednesday, 30 December 2015 13:12

Hits: 57151

AGJENCIA KOMBETARE E PROVIMEVE

Rr. "Naim Frashëri"  Nr 37

Tiranë

Shiko vendndodhjen ne harte


Orari i punës:

e hënë – e enjte ora 08.00 – 16.30

e premte ora 08.00- 14.00

Drejtori i Përgjithshëm (Tel/Fax): 042419257

Drejtori i Drejtorisë së Provimeve të Shtetit (Tel/Fax): 044504594

Drejtori i Drejtorisë së Vlerësimit të Arritjeve (Tel/Fax): 044504595

Sektori i Vlerësimit të Arritjeve (Tel/Fax): 044504595

Sektori i Administrimit të Testit, Analizës dhe Psikometrisë (Tel/Fax): 044504595

Drejtori i Drejtorisë së Bazës së të Dhënave dhe Sistemeve (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Pranimit në IALP dhe Regjistrit të Studentëve të IAL-ve (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Regjistrit të Nxënësve në Arsimin Parauniversitar (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Administrimit të Sistemeve (Tel/Fax): 042259654

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (Tel/Fax): 042253864

Për çdo informacion, lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit.Last Updated on Saturday, 29 July 2017 16:11

Hits: 188238

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.